İTHALAT VE İHRACATTA PLASTİK SEKTÖRÜNÜN PAYI VE PİMTAŞ

5 month(s) ago Ürün Yönetimi Genel  category.

Plastik, başta ambalaj sanayi olmak üzere yapı malzemeleri, tarım, elektrikli cihazlar, otomotiv, giyim-ayakkabı ve diğer pek çok sanayi sektöründe kullanılır. Türkiye Plastik Endüstrisinde ülkemiz dünyada 6.sırada, Avrupa’da ise 2.sırada yer almaktadır. Ayrıca ülkemiz plastik sektöründe Avrupa’da lider konumda olmayı hedeflemektedir.

Bir devlet kurumunun yapmış olduğu araştırmalara göre 2017 yılının ilk 3 aylık dönemine göre plastik sektörü üretimi 2 milyon 339 bin ton iken 2018 yılı ilk 3 aylık döneminde 3 milyon 477 bin ton üretim gerçekleştirerek %48,7 artış yaşanmıştır.

Plastik üretiminde genel olarak 2017 yılında 9 milyon 624 bin ton üretim gerçekleştirirken 2018 yılında 10 milyon 339 bin ton tahmini üretim gerçekleşmesi ve bunun sonucunda %7,3 tahmini artış beklenmektedir. Ayrıca sektörün değer bazında 2017 ve 2018 yılları karşılaştırıldığında, sektör bazında %10,1 artış görülmektedir.

Plastik mamul üretiminde plastik ambalaj malzemelerini sırasıyla plastik inşaat malzemeleri, plastik beyaz eşya malzemeleri, plastik tarım malzemeleri, plastik tekstil malzemeleri, plastik otomotiv malzemeleri ve diğerleri olarak kategorileyebiliriz.

Sektörde, 2013 ve 2017 yıllarında makine teçhizatlarına yapılan yatımların oranları incelendiğinde %36 ile presler ve diğerleri başı çekerken enjeksiyonlar (%22), ekstrüzyon (%18), aksam ve parçalar (%17), termoform (%5) ve şişirme (%2) olarak takip etmektedir.

Plastik mamulleri sektöründe dış ticaret alanında yapılan araştırmalara baktığımızda:

2018 Yılı (İlk 3 Ay): Plastik mamulleri ithalatında 783 milyon dolarlık/ ihracatta 1 milyar 157 milyon dolar

2017 Yılı (İlk 3 Ay): Plastik mamulleri ithalatında 696 milyon dolar/ ihracatta 1 milyar 011 milyon dolar

2017 Yılı: İthalatta 3 milyar 105 milyon işlem gerçekleşirken; ihracatta 4 milyar 340 milyon dolar işlem gerçekleşmiştir. Son olarak 2018 yılında tahmini ithalat miktarı 3 milyar 131 milyon beklenirken ihracatta 4 milyar 631 milyon işlem gerçekleşmesi beklenmektedir. 2017 ve 2018 yıllarını karşılaştırdığımızda ithalat miktarlarında artışlar yaşansa bile plastik mamul sektörü ihracat ağırlıklı gerçekleşmektedir. Bu yüzden Türkiye plastik mamulleri sektöründe dış ticaret fazlası veren bir ülkedir.

Verilere göre plastikten monofil, çubuk, profiller- enine kesiti 1 mm’yi geçen, plastik tüpler, borular, hortumlar, plastikten yer-duvar-tavan kaplamaları gibi plastik mamulleri hem ithalatta hem de ihracatta yer alır.

Türkiye, plastik mamulleri sektöründe ithalattan çok ihracat yapan bir ülkedir. Türkiye’nin ithalat yaptığı 5 ülke sırasıyla Çin, Almanya, İtalya, Fransa ve Güney Kore iken ihracat yaptığı 5 ülke ise sırasıyla Almanya, Irak, İsrail, İngiltere ve Fransa’dır.

Plastik ham maddeler de (PE, PP, PVC, PS, PET) ise toplamda 254 bin ton yerli üretim gerçekleştirirken üretimde bu ürünlerin başını %31 ile AYPE çekmektedir. PET ikinci sırada yer alırken PVC, PP, PS, YYPE üretilen ham maddeler olarak takip eder.

Plastik ham maddeleri ambalaj filmlerinde, sera örtülerinde, sulama borularında, varil, pencere profili, ambalaj kapları, lambri, suni deri, sıhhi tesisat boruları gibi ürünlerin üretiminde kullanılır.

Plastik ham madde ithalatında 2018 döneminin ilk 3 ayında 2 milyar 892 milyon dolar ithalat işlemi gerçekleşirken 2018 yılının genelinde 11 milyar 566 milyon dolar gerçekleşeceği ve artış yaşanacağı tahmin edilmektedir. İhracat işlemlerinde ise 2018 yılının ilk 3 ayında 317 milyon dolar ihracat gerçekleşecekken 2018 yılının genelinde 1 milyar 267 milyon dolar işlem gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Plastik hammadde sektörü için karşılaştırma yapıldığında ihracatta artışlar yaşanmasına rağmen ithalat ağırlıkta bir sektördür. Sektörün ithalat ağırlıkta olmasının en büyük sebebi ülkemizde hammadde üretiminin çok düşük bir oranda olmasıdır.

Plastik ham madde sektöründe ithalat yaptığımız 5 ülke: Suudi Arabistan, Almanya, Güney Kore, Belçika ve İran olmak üzere sıralanırken sektörde ihracat yaptığımız 5 ülke: Almanya, İtalya, Mısır, İran ve Rusya Federasyonu’dur.

Kısaca plastik sektörünün Swot Analizini incelersek:

Güçlü Yönler: Coğrafi konum, mamul üretim yeteneği, geniş hacimli pazar

Avantajlar: Sektörlerde plastik kullanımında artış

Zayıf Yönler: Ham madde ithalatında yüksek vergi oranları, Katma değerin yetersiz olması, yabancı sermaye yatırımlarının düşük olması, ham madde üretiminde sıkıntı yaşanması

Tehditler: İthalatta korumacılık, nitelikli eleman yetersizliği, Ar-Ge ve Ur-Ge araştırmalar için yeterli destek olmaması

Plastik sektöründe sorunların çözümü için en önemli konu doğru ve güvenilir bilgiler elde etmektir. Plastik ham madde üretiminde ise devlet yerli üreticiyi korumak için ithalatta korumacılık politikası uygulamaktadır ancak ülkemizde plastik ham madde üretimi çok az gerçekleştirdiği için bu politika üreticiyi zor duruma düşürmektedir. Ayrıca küresel rekabet ortamında fiyat değişikliklerine ayak uyduramayan üreticiler için maliyet rekabeti önemli bir çözümdür. Bu yüzden devlet ithalatta yüksek vergiler koymak yerine üretim ve yatırım maliyetleri için teşvikler uygulamalıdır. Türkiye plastik sektöründe potansiyeli yüksek olan bir pazardır ve bu pazarı destekleyecek teşvikler uygulandığı takdirde yerli üreticilerimiz küresel rekabette rol alacaklardır.

Pimtaş Plastik İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

Pimtaş 1977 yılında plastik ham madde ve plastik mamulleri üzerine kurulan plastik sektöründe uluslararası arenada da yer alan bir kuruluştur. Pimtaş boru, ek parça, küresel ve kelebek vana, cekvalf, rakor havuz ve tesisat teknik ekipmanları gibi plastik inşaat malzemelerinin yanı sıra PVC-U gibi teknik malzemeleri üretir ve ihraç eder.

Pimtaş insan hakları ve sosyal sorumluluk, iş güvenliği, çevre ve kalite politikaları ile tüketicilerine, çalışanlarına, ortaklarına, tedarikçilere ve en önemlisi de çevreye karşı sorumlulukların farkında olan ve politikalarını uygulayan bir firmadır. Ayrıca ürünlerinde kalite ve hizmetlere önem veren firmanın ISO 9001 kalite yönetim sistemine ve TSE belgesine sahiptir.

Pimtaş Gebze Plastikçiler Sanayi Bölgesinde, bölgenin ilk AR-GE merkezi kuran bir firma olarak GEOSB tarafından onur ödülü almıştır.

Sonuç olarak Pimtaş Gebze’de bulunan iki ayrı üretim tesisinde 1200 ton üretim kapasitesi ve 200’ün üzerinde çalışanı ile başta AB olmak üzere 36 ülkeye ihracat yapan teknolojik altyapısı güçlü, sektöründe müşteri memnuniyetini ve güvenini kazanmış kendini yenileyen bir firmadır.Type comment | Mark the Article...

4000 characters left +Add Media

Add Media

Add video Add Picture

Web Sources (opsiyonel)

Comments

There are not any comments posted for this article yet.

 

Sharing Person

Gamze Sertdemir

Globalpiyasa Bilgi Teknolojileri - İnsan Kaynakları - Teknik Destek

Share article with my connections

  •    

Share with my connections


  •