Koza Döküm Mak. Elektrik. San. Tic.Ltd. Şti.

9 month(s) ago Ürün Yönetimi Genel  category.

Koza Döküm Ltd. Şti. Tanıtımı

KONUMU: Kocaeli Gebze’de, D100 yoluna 100 metre mesafede sanayi bölgesinde kuruldu. Gebze’nin hızla gelişmesi ve konut istilası sonunda Şehrin merkezinde kaldı. Karşısında komşu olarak Gebze Center AVM tesis edildi.

ULAŞIM VE HABERLEŞME: Ulaşımda İstanbul – Kadıköy 50 Km. İzmit 46 Km Sabiha Gökçen hava alanına 28 Km mesafededir. Gebze tren istasyonuna 4,4 Km uzaklıktadır.

Uzaktan haberleşmenin her türü ile irtibat imkânı vardır. Telefon 0262 644 6885, 0262 644 6886, 0532 497 4739, 0532 580 8109 numaralardan sağlanmaktadır. Faks numarası 0262 641 1937 dir. Elektronik posta info@kozadokum.com ve info@kozadokum.com.tr üzerinden ulaşılmaktadır. Talep halinde konum bilgisi gönderilir. Adres kodu 2443 6211 78, navigasyon enlemi 40.795.858 boylamı 29.440.117 dir.

İşyerimizde bulunmayan personelimiz için, haberleşme tercihiniz alınarak, aranan bilgilendirilir, sizinle irtibata geçmesi sağlanır. Şahsi müracaatlarınızda, gelenek ve göreneklerimize uygun olarak karşılama yapılır. Kapılarda bekletilmez, görüşmek istediği kişinin çalışma mahalline kadar gitmesi temin edilir.

KURULUŞ VE YÖNETİM: 2013 yılında deneyimli Mühendis, Teknisyen ve Kaliteli İşçiler ile kuruldu. Her yıl gelişmesini sürdürdü. Yönetim şemasında Genel Müdür, Fabrika Müdürü, Malzeme Metalürji Mühendisliği, Muhasebe ve Personel Şubesi, Dökümhane Şefi, Ergitme, Kalıplama, Kapama, Kum Dönüşüm, Taşlama Teknisyenleri ile İzabe çalışanlarımız bulunmaktadır. Ayrıca kısmı zamanlı çalışan Muhasebe ve Mali Müşavir, İSO Danışmanı ile yeni mükellefiyetler dolayısıyla İş Güvenliği Uzmanı, Doktor, Sağlık Görevlisi, Çevre Uzmanı bulunmaktadır.

TARİHTE DÖKÜM: MÖ 4000 yıllarında Anadolu’da ilk bakır ergitmenin yapıldığı biliniyor. MÖ 2500 civarında mum kalıpta döküm parçalar imal edilmiştir. MÖ 600 yıllarında Çin de ilk demir dökümü gerçekleştirilmiştir.

Türkler: Selçuklular ve Osmanlı zamanında kılıç, ok, mızrak, kalkan ve zırh imal etmişlerdir. İlk fabrika niteliğindeki dökümhane Fatih Sultan Mehmet Tarafından İstanbul Tophane de kurdurulmuştur. Sultan Abdülmecit tarafından Ordu ihtiyaçlarını temin için Zeytinburnu ve Yalı Köşkü Demir Fabrikaları kurduruldu. 1900 yıllarda Humbarhane ile Camialtı tersaneleri kurulmuştur. Mondros anlaşması şartı olarak tersaneler ve askeri amaçlı tesisler kapatılmıştır. Buradan yetişenler Haliç te Kalafat yeri olarak adlandırılan mahalde basit dökümhaneler kurmuşlardır.

Cumhuriyet ile birlikte sanayileşme hamlesi başlatılmış büyük emekler ve fedakarlıklar karşılığı bu günkü duruma gelinmiştir. Türkiye döküm üretimi 2016 verilerine göre 1898500 Ton döküm üretimi ile Avrupa da 6. Dünyada 11 sıradadır. 2017 üretimi 2155000 Tondur. Dökümhane sayımız 932 adettir.

GÜNÜMÜZDE DÖKÜM: Burada sadece Koza Dökümün, faaliyet gösterdiği döküm alanı için ön bilgiler verilmiştir.Önce dökülecek parçanın imalatında kullanılacak pres artıkları demir, çelik ve paslanmaz çelik saçlar ile ilave edilecek alyajlar dökülecek miktar ve kimyasal yapıya uygun olarak hazırlanır. İndüksiyon ocaklarında ergitilir. Ergimiş metalden örnek alınarak analiz edilir, uygun değilse gerekli ilaveler yapıldıktan sonra, önceden hazırlanmış silis kumu ve reçine bazlı kalıplara 1600 °C cıvarında dökülür. Dökümden sonra besleyici ve yolluklar kesilir, taşlanarak çapak ve cüruflardan temizlenir. Dökümün cinsine göre gerilme giderme veya ısıl işleme alınır. Uygun ambalajlama sonunda sevk edilir.

KOZA DÖKÜM: Doğada her koza açıldığında faydalı şeyler verir. İpek olur, tohum olur vb. Her kalıp ( Koza ) açıldığında insanlarımıza ve memleketimize kendi çapında faydalı dökümler versin düşüncesiyle “KOZA DÖKÜM” şirket ismi seçilmiştir. Faaliyetini bu temel üzerinde yürütmektedir. Sanayin çok geniş bir bölümüne ithal ikamesi parçalar dökme kabiliyetindedir. Ayrıca kendi çapında ihracat yapmaktadır.

Bizimle ilgili konularda, her sanayicinin problemi bizim de problemimizdir. Elimizden gelen hiçbir şey esirgenmez faydalı olunmaya çalışılır.

TEKNOLOJİMİZ: Çelik ve paslanmaz çelik ve alaşımları ile bazı demir alaşımları dökümü işimizdir. Döküm için gelişmiş teknolojimizin başlangıcı alfa-set ismi verilen, reçine ve serterler kullanılarak otomatik mikser ile hazırlanan kalıplardır. Kalıp dizaynında ayrıca filtreler kullanılır, refrakter boyamalar yapılır. İstenilen kompozisyonda ergitilen alaşımın mutlaka analiz ile kontrolü yapılır. Bileşenlerin miktarı ayarlanarak, o malzemenin gerektirdiği sıcaklıkta dökülür. Parçanın gerektirdiği ısıl işlemden sonra, istenirse çekme, kopma, çentik, penetran, röntgen kontrolleri yapılır. Ayrıca kristal yapıdaki tane büyüklüğü ile farklı yapı büyüklüklerinin (faz Kontrolü) yapılması mümkündür.

PROSESİMİZ: Modeller genel olarak CNC teknolojisi ile hassas olarak imal edilir. İşlerimizin tamamında alfa-set teknolojisi kullanılır. Kalıplar reçine ve serter yardımıyla hazırlanır, mutlaka filtreleri ilave edilir ve boyanır. Kumda geri dönüşüm sistemi kullanılır. Ergitme uygun frekanstaki indüksiyon ocakları ile yapılır, döküm sıcaklığı mutlaka ölçülür. Maçalar işe göre Shell veya diğer soğuk maça usullerinden biri ile imal edilir. Döküm şekli ve hızına azami dikkat gösterilir. Döküm sonrası kalıpların bozulması ile elde edilen parçaların yolluk ile besleyicileri kesilir. Taşlama kısmında çapak ve ilavelerinden tamamen temizlendikten sonra ısıl işlem ünitesine gönderilir.

ISIL İŞLEM: Tesisimizde gerilim giderme, yumuşatma, sertleştirme işlemleri yapılabilmektedir. Döküm parçaların ısıtılması elektrikli fırınlarla yapılır. Isıtma için saatte ne kadar ısıtılacağı hangi sıcaklıklarda ne kadar bekletileceği her iş için programlanır. İstenirse ısıl işlemin fırın ile otomatik haberleşme yoluyla alınan ısıl işlem eğrisi alınır. Her malzeme için verilen standartlara göre, havada soğutma, cebri hava ile soğutma veya suya çekilerek soğutma işlemi uygulanır. Sabit ve mobil cihazlarla sertlik ölçmesi yapılır.

Vizyonumuz: Üretimimizin %100 sanayi kuruluşlarının talepleri doğrultusunda imal edilmektedir. Görüşümüz, Türk Sanayiine üretimimizle hizmet etmektir.

MİSYONUMUZ: Memleketimiz için elimizden geldiğince faydalı olmaktır. Gelişmeye bir tuğla da tarafımızca konulmasıdır. Kaliteli ve katma değeri yüksek üretim hedefimizdir.

İHRACAT: Türkiye’mizin ihracatının ortalama fiyatı 1,4 USD/Kg civarındadır. Bizim ürettiğimiz karınca kararınca ihraç ettiğimiz çelik alaşımları fiyatı 8,0 – 18,0 USD bandındadır. Bu da araştırma geliştirme çabalarının sonucudur. Bu husustaki görüşümüz “Vicdan Borcu” altında ayrıca açıklanmıştır.

VİCDAN BORCU: Türkiye’nin kalkınmış ve müreffeh bir ülke olması üretimden geçmektedir. Kaliteli üretim ise refahı arttıracaktır. Bunun yolu mekanize olmuş tarım dahil, sanayidir. Yurdumuzun üretime, üretimin ’de yüksek teknolojiye ihtiyacı vardır. Katma değeri yüksek üründen bahsediliyor ama bunun nasıl olacağı tam bilinemiyor. Sadece ara sıra Üniversite Sanayi iş birliğinden bahsediliyor. Kaliteli ve katma değeri yüksek üretimin bizce temeli iyi eğitim almış girişimci mensupları olan Kobilerdir. Kobi mühendisleri ve yöneticileri genellikle kitapların arasından gelip, tecrübe girdabına atlama cesareti gösteren insanlardır. İşi rol yapar gibi görmezler, vakaları çözerek, deneyim kazanırlar bu onları iyi, problem çözen mühendise yöneticiye dönüştürür.

Kobilerde yeni ürünler ve teknolojiler üretilir. Ama bazı Kamu Kuruluşları dahil birçok organizasyon buralara potansiyel suçlu gözüyle bakar. Varsa, problemleri nasıl çözeriz yaklaşımı yerine, suçlama ve ceza ile korkutmak tercih edilir.

Kobiler kendi personeli dışında birçok kişiye ücret ödemek zorunda bırakılmışlardır. Bunların kapris ve istekleriyle bir sürü gereksiz ölçümler ve işler yapılmakta, küçük işletmeler ödemekte çok zorlanmakta, netice de kapanma veya iş değiştirme olmaktadır. Teknoloji geliştirecek üretecek elemanlar enerjisinin büyük kısmını bu yönde harcamak durumunda kalmaktadır.

Kobilere yapıcı anlayışla yaklaşmak, sırtlarındaki fuzuli yükleri kaldırmak şarttır. Orta gelirdeki Ülkemize, refah için çözüm üretmemiz gerekiyor.

Bu satırlar bir vicdan borcu olarak kaleme alınmıştır.Type comment | Mark the Article...

4000 characters left +Add Media

Add Media

Add video Add Picture

Web Sources (opsiyonel)

Comments

There are not any comments posted for this article yet.

 

Sharing Person

Şahin Tosunor

Koza Döküm Mak.Elekt.San.Tic.Ltd.Şti. - Genel Müdür

Share article with my connections

  •    

Share with my connections


  •