Temiz Çevre, Sağlıklı Toplum

6 month(s) ago Çevreci Kuruluşlar  category.

Küresel gelişmelere bağlı olarak Dünya genelinde sanayinin ön plana çıkması ile birlikte, çevreye verilen zarar miktarı da artmıştır. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı rapora göre partikül madde oranlarındaki artış, kanseri tetikliyor ve erken ölüm oranlarını arttırıyor. Burada partikül madde ifadesi ile anlatılmak istenen hava içerisinde asılı olarak bulunan katı ve sıvı parçacıkarın karışımından oluşan, yaygın hava kirletici maddelerdir. 
    Türkiye'de ise hava kirliliği denilince akla ilk olarak sanayinin yoğun olarak yapıldığı ve fabrikaların bolca bulunduğu bölgeler gelmektedir. Bu bölgelerin başında birçoğumuzun da düşündüğü üzere Kocaeli gelmektedir. Dilovası'ndan başlayan sanayi yoğunluğu İzmit'e kadar sürmektedir. İzmit'te kurulu olan 3 hava izleme istasyonundan alınan bilgiler ışığında kirlilik değeri hem AB standartlarının hem de uluslar arası standardın üzerinde çıkmıştır. 
    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kurduğu Türkiye çapında hizmet veren Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı, tüm bölgeleri takip etmektedir. Kocaeli'nde kurulan 13 istasyondan alınan verilere göre Kocaeli'nin özellikle de İzmit'in havası bazı bölgelere göre oldukç riskli durumda. Bu çalışmaların ilginç bir bulgusu da İzmitte'ki hava kirliliğinin Dilovası'ndan çok daha fazla olması. İzmit'te bulunan 3 hava izleme istasyonundan alınan verilere ve 2016 yılında yapılan ölçümlere göre kirlilik değeri İzmit'te AB değerlerinin çok üzerinde seyrederken, Dilovası'ndan 4 istasyondan alınan verilere göre kirlilik AB değerlerinin altında çıkmıştır. 
    Hava kirliliğindeki bu kademeli artış sonucunda bazı önlemler alınması kaçınılmaz olmuştur. 1990'lı yıllarda İzmit Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İzmit Entegre Çevre Projesi ile İzmit körfezindeki kirliliğin önlenmesi, koku probleminin giderilmesi, kentsel arazi kullanımının geliştirilmesi ve değer kaybının önlenmesi, halk ve çevre sağlığının korunması, hava, yer altı suyu ve toprak kirliliğinin önlenmesi hedeflenmiştir. Bu proje kapsamında aşağıdaki tesisler faaliyete geçmiştir: 

-Klinik ve Tehlikeli Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi 
-Evsel ve Endüstriyel Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 
-İzmit Doğu Kısmı Endüstriyel ve Evsel Atıksu Arıtma Tesis 
-Atık Su Kollektörleri 
-Dere Islahları 
    
    İzmit Entegre Çevre Projesi evsel ve endüstriyel katı ve sıvı atıkların ayrıca klinik ve tehlikeli atıkların bir program içinde ele alındığı ve bertaraf edildiği bir projedir. Bu projeleri de yürütmek üzere Mayıs 1996 tarihinde İzmit Büyükşehir Belediyesi tarafından İZAYDAŞ şirketi kurulmuştur. 1997 yılından itibaren çevreye dair atıkları kabul etmekte ve geri dönüşümünü sağlamaktadır. 
    Yola “Temiz Çevre, Sağlıklı Toplum” sloganı ile çıkan İzaydaş çalışmalarını, Tayçed ( Tüm Atık ve Çevre Yönetimi Derneği) ile omuz omuza yürütmektedir. Kamu sorumluluğu bilinciyle özel sektör dinamizmini birlikte yürüterek, müşteri memnuniyeti odaklı çalışması ile güvenli ve hızlı çözümler sunabilmektedir. İzaydaş, yürüttüğü çalışmalar ile bir yandan atıkların çevreye duyarlı bir şekilde yok olmasını sağlarken yok edilen atıklar vasıtasıyla elektrik enerjisi üretimini de sağlamaktadır. 


    İzaydaş'ın vizyonu, tecrübesi ile teknolojiyi birleştiren, kendini sürekli yenileyen çevre ve sanayi  dostu, müşteri odaklı ve sektöre öncülük eden bir firma olmaktır. Misyonu ise sürdürülebilir bir çevre ve sağlıklı toplum için, atık değerlendirme ve bertaraf konusunda etkin uygulamalar ve çözümler üretmek, ayrıca bu esnada toplumsal çevre bilincini arttırmaktır. 
    Çevre teknolojilerinde son teknolojiyi takip ederek en düşük maliyetle en verimli geri dönüşümü sağlamaya çalışmaktadır. 
    Uygulamalarının hepsinde, bağlı olduğu kurum ve kuruluşlara karşı sorumluluklarını yerine getirmekte ilgili mevzuat ve standartları takip etmektedir. 
    Faaliyetleri esnasında oluşan emisyon, gürültü gibi çevresel etkilerin değer cinsinden ölçüm ve takibini de yapan kurum bağlı olduğu Uluslar arası kriterlerde minimum düzeyi geçmemeye çalışır. Ayrıca yaptıkları çalışmalarda doğal kaynak tüketimini en düşük seviyede tutmaya çalışırlar. 
    Sadece yaptıkları çalışmalar ve verdikleri eğitimler ile değil, geliştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de çevreyi korumaya destek olmaktadır. İzaydaş, çevre için risk oluşturacak durumlara karşı acil durum planı yapmakla da yükümlüdür. Çevre için belirlenmiş amaç ve hedefleri düzenli olarak gözden geçirerek yapılan iyileştirmelerin sürekli olmasını sağlar. 
    Bünyesinde çalışan insanların eğitimine büyük özen göstermekte ve İSG kurallarını aksatmadan takip etmektedir. İSG açısından oluşabilecek risklere karşı önceden tedbir almış ve bu riskleri ortadan kaldırmak için çalışanlar ile arasında gerekli iletişim kanallarını inşa etmiştir. 
    Kalite yönetim sistemini TS EN ISO/IEC 17025 standartlarının gereklerini yerine getirmketedir. 

Hangi Alanlarda Hizmet Vermiyor? 

Peki İzaydaş tesislerine kabul edilmeyen atık maddeler nelerdir? 

-Patlayıcı Maddeler, 
-Radyoaktif Maddeler, 
-Dışkı ve Kadavra, 
-Piller kabul edilmemektedir. 

Ayrıca tesise gelen her atık madde, zorunlu olarak radyasyon kontrolünden geçmektedir. Radyasyon kontrolünü başarıyla tamamlayan maddeler, kantar tartımları yapıldıktan sonra güvenli depolama alanlarında istiflenmeye başlar. 

Güncel Olarak Devam Eden Projeleri Nelerdir? 

-Evsel Atık Yakma Tesisi ve Enerji Üretimi Projesi
-Gemi Atıkları Atık Kabul Tesisi Yapılması
-Deniz Acil Müdahale Yetki Belgesinin Alınması
- Atık Hazırlama RDF/Ön İşlem Yapılması
-ERP Software Altyapısının Entegrasyonunun Tamamlanması
-Geri Kazanım Çalışmaları
-LFG Tesisi Sera Yapımı
-Biten Depolama Alanlarının Yeşillendirilmesi
-ISO14064 Sera Gazı Yönetim Sistemi Belgesinin Alınması
-CRM Sistemi Kurulması

Bu projeleri yürütmekte olan İzaydaş, yaptığı çalışmalar ve çevreyi koruma politikaları ile sektördeki firmalara örnek olmaya devam edecektir. 


 Type comment | Mark the Article...

4000 characters left +Add Media

Add Media

Add video Add Picture

Web Sources (opsiyonel)

Comments

There are not any comments posted for this article yet.

 

Sharing Person

Eylül Aydın

Global Piyasa - İhracat Uzmanı

Share article with my connections

  •    

Share with my connections


  •