Ticaretin ilk biçimlerinden kesintisiz güç kaynaklarına ve raf sistemlerine ihtiyaç duyulan endüstriyel aşamalara doğru

5 month(s) ago Satış ve Pazarlama Genel  category.

Ticaretin ilk biçimlerinden kesintisiz güç kaynaklarına ve raf sistemlerine ihtiyaç duyulan endüstriyel aşamalara doğru

Ticaretin ilk aşamalarıyla elektrik sistemlerinin, kesintisiz güç kaynaklarının, akü ve USP’leri barındırma raflarının gereksinildiği endüstriyel aşamaları ilişkilendirmeye ilişkindir.

Ticaret bin yıllar önce, henüz iş bölümünün olmadığı yüzyıllarda ürünlerin değiş tokuşu ile başladı. Daha da önceleri kabileler arası hediyelerin alınıp verildiği, bundan da önce av hayvanı, süs eşyası, bir takım basit alet ve yiyeceklerin tanrılara hediye edildiği dönemler söz konusuydu.

Belli bir toplumsal iş bölümünün söz konusu olmadığı ya da dikkate değer organize bir iş bölümünden söz edilmediği dönemlerde coğrafi şartların zorladığı kabileler arası bir iş bölümünden söz edilebilir. Bir kısım insan topluluğu balık ve türevleri ile ilgili üretim yaparken diğer bir kısmı kereste işi, tarım ya da hayatı kolaylaştırıcı diğer alanlarla ilgileniyordu.

Bu tür bir uzmanlaşmanın doğal sonucu, doğayla başa çıkmak ve yaşamı sürdürmek amacıyla belli ürünlerin farklı insan toplulukları arasında değiş tokuş edilmesi sonucunu doğurdu.

Sonraki yüzyıllarda daha gelişkin bir deyiş tokuş mekanizmasına duyulan gereksinim paranın bulunmasının ve yürürlüğe konulmasının tetikleyicilerinden biri olmalı.

İş bölümünün gerçekleşmesi ve belli koşullar altında mükemmelleşmesiyle kabileler arası ticaret hacmi ve kabileler içindeki ticaret hacmi artış gösterdi.

Yavaş yavaş ürünleri saklama ve koruma gereksinimi başlamıştı.

Sanayi devrimi ile birlikte ilk makinelerle karşılaştık. Basit aletler yerini mekanik tasarımlara ve ilkel makinelere bırakmıştı.

1700’lü yıllarla birlikte yemyeşil doğanın içine serpiştirilmiş binalarla, büyük atölyelerle ve bir süre sonra fabrikalarla karşılaşmaya başladık. Ticaret artık endüstrinin gücüyle büyümeye başlamıştı.

Depo gereksinimleri bu dönemlerde başlamış özellikle tüketim ürünlerinin stoklama ihtiyacı doğmuştu. Patates, mısır, buğday ve benzeri ürünlerin saklanması çuvalların kullanılmasını ya da tahta kutuların ve sandıkların yapılmasını gerektiriyordu.

Kereste endüstrisinin gelişmesi ve sonrasında metal sanayideki ilerlemelerle ilk raf sistemleri yaygınlaşmaya başladı.

1800’lü yıllarla birlikte elektrik toplumların hayatında yer almaya başlamış, ışıklandırma ve aydınlatmayla sınırlı kullanımından sonra belli tür makinelerde elektriğin güç verici bir enerji olarak kullanımına başlanmıştı.

Önceleri elektrik üretildiği anda tüketilmesi gereken bir enerji idi. Elektriğin bir güç kaynağı olarak kullanımı on yıllar geçtikçe yaygınlaştı. Önceleri buhar gücü ya da su gücünden elde edilen elektrik enerjisinin sağlandığı kaynaklar git gide çeşitlendi.

Ancak endüstri geliştikçe elektriğin anında tüketilmesi zorunluluğunu ortadan kaldıracak saklama ve biriktirme teknolojilerinin arayışına geçildi.

Belirli bir süre enerji sağlayan ilk pillerden sonra akü sistemlerinin bulunması bu teknolojilerde devrim niteliğinde bir gelişmeydi.

UPS sonraları gündeme gelen bir kesintisiz güç kaynağı türü olarak düşünülmeli. İlkel dönemlerde kullanılan rafların kesintisiz güç kaynakları, akü ve UPS sistemleri içinde kullanılması gereksinimi bu yönde de teknik arayışların ve saklama teknolojileri ve sistemlerinin geliştirilmesini gündeme getirdi.

Akü ve kesintisiz güç kaynaklarının fabrika içlerinde düzenli olarak konumlandırılması için raf sistemleri, akü kabinleri, kesintisiz güç kaynağı rafları, akü dolabı ve kesintisiz güç kaynağı dolabı, raf sistemleri, kapaklı raf sistemleri, kapaksız kesintisiz güç kaynağı raf sistemleri geliştirildi. Daha da ileri düzenlemelerle akülerin güvenliği de sağlayacak şekilde kapalı kabinlerin içinde muhafaza edilmesi yöntemleri geliştirildi.

Fabrikaların işlemesini ve endüstrilerin devamlılığını sağlayan kesintisiz güç kaynaklarının depolanması, konumlanması ve bu konumlanma yoluyla elektriğin fabrikanın diğer bölümlerine ve makine sistemlerine dağıtılması işi sanıldığından da önemli bir teknik gereksinim.

Bu anlamda hem bir teknik ergonomi gereksiniminden hem bir dağıtım optimizasyonu gereksiniminden, ekonomiden, tasarruftan, endüstriyel güvenlikten söz etmek zorundayız.

Metaların ve tüketim ürünlerinin korunması, saklanması, konumlandırılmasının yanı sıra yüksek teknoloji cihazları için de bu işlemlerin yapılması önemli,

Daha çok ve düzenli endüstriyel üretimin önemli bir yolu fabrika ve ofislerde kesintisiz güç kaynakları ve aküler kullanmaktan, elektriğin dağıtıldığı panoları işlevsel hale getirmekten ve bu işleri belirli güvenlik kriterlerine uyarak yapmaktan geçiyor.

İksel elektromekanik tecrübesi ve ileri düzey uzmanlığı ile endüstrinin en önemli gereksinimi olan kesintisiz güç kaynakları için modern kapaklı ya da kapaksız metal raf sistemleri üreten bir firma. Akü kabinleri ve destekleyici kapalı raf sistemleri fabrikalardaki üretimin sürekliliği için son derece önemli. Ekonomik ve kaliteli üretimde son derece önemli bir gereklilik.

Türkiye bu anlamda ve bu konuda önemli endüstriyel çözümler sunan bir ülke. Güç kaynaklarını ve aküleri üretmekle kalmıyoruz ülke olarak da bu teknolojileri koruyan ve üretime entegre olmalarını sağlayan kabin ve raf sistemlerini de üretiyoruz.

İksel ihracat odaklı kaliteli üretimi ve bu üretimi destekleyici teknolojileri ile bu tür ihtiyaçlar gündeme geldiğinde başvurulması gereken bir firma. Ürettiği ürünlerin değeri de alım sırasında değil kullanım sırasında anlaşılıyor. Satın alma aşamasında ise ekonomik çözümleri talep eden firmalar açısından son derece önemli.Type comment | Mark the Article...

4000 characters left +Add Media

Add Media

Add video Add Picture

Web Sources (opsiyonel)

Comments

There are not any comments posted for this article yet.

 

Sharing Person

Share article with my connections

  •    

Share with my connections


  •