Cylindrical 1/4 Metal Box

Get the best price quote: Get Quote
1 TL - 1.000 TL / Piece
Quantity:  

Send a message for up-to-date price information.


Product Code
GP50993
Address information
Turkey /Kocaeli /Dilovasi
Short description Cylindrical 1/4 Metal Case

Product description

Quick Details

Cylindrical 1/4 Metal Case

Product Tag :

About Us

See translation with Google Translate Google Translate Kurumsal


Eminiş Ambalaj, plastik ve metal ambalaj üretim sektörüne ilk adımını 1970 yılında attı. İlk yıllarda boya ve kimya sanayi firmalarına hizmet verirken, hizmet ağını gıda sektörü ile genişletti. 1994 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na açılarak, kurumsallık anlamında büyük bir adım attı.

Metal ambalaj ve kalıp içi etiketleme sistemi (IML-In Mould Labelling) kullanarak plastik enjeksiyon üretimi yapan Eminiş Ambalaj:

Boya ve Kimya Sektörü,
Madeniyağ Sektörü,
Süt-Peynir-Yoğurt ve Diğer Süt Ürünleri Sekörü,
Dondurulmuş Gıda Sektörü, Şekerleme,
Marmelat ve Çikolata Sektörü,
Zeytin Sektörü,
Baharat Sektörü,
Toz İçecek Sektörü,
Kozmetik Sektörü,

gibi bir çok sektörde müşterilerinin çözüm ortağı olarak hizmet vermektedir.

Bu sektörler dışında sunduğu alternatif çözümler ile müşterilerinin Ar-Ge çalışmalarına da destek olmaktadır.

Vizyon / Misyon

Vizyonumuz;


Lider , yenilikçi ve güvenilir üretici konumunu sürdürmek , müşterilerine değer katarak stratejik çözüm ortağı olmaya devam etmek.


Misyonumuz;

Müşterilerimizin taleplerini hızlı, etkin, kaliteli çözümlerle karşılamak,

Hissedarlarımızın beklentilerini karşılamak ve istikrarlı bir biçimde artırmak,

Çalışanlarımızı işlerinde en yüksek performansı gösterebilmeleri için teşvik etmek.

Üretim teknolojilerinde sürdürülebilirlik algısına odaklanarak çevreyi korumak.Eminiş Ambalaj Entegre Yönetim Sistemi;

Eminiş Ambalaj faaliyet adresindeki metal ve plastik üretim proseslerini,

Ürünleri oluşturan girdilerin tedarik edilmesinden, operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirmesi ve depolama dahil ürünlerin müşteriye ulaşmasına kadar olan aşamalarını,

Müşterideki Eminiş’ e ait olan atıkların bertarafına kadar olan faaliyetleri,

Eminiş’ teki her türlü atığın bertarafına kadar olan faaliyetleri,

Çalışma ortamı ile etkileşimde bulunduğu ve etkilendiği çevreyi,

Fiziksel ve çevresel koşulları,

Yönetici, çalışan, stajerlerin Eminiş sahasındaki faaliyetleri,

Eminiş çalışanının firma dışında görevli olarak yaptığı faaliyetleri (işe gelip gitmesi, tedarikçi saha denetimleri, müşteri ziyaretleri, fuar-seminer-eğitim katılımları vb.),

Aynı kampüs içerisinde bulunan firmaları,

İşyeri sınırları içerisine giren taşeron, tedarikçi ve ziyaretçileri,

Dış tedarikçilerin Eminiş’ e temin ettiği proses, ürün ve hizmet için gerçekleştirdiği faaliyetleri,

Üretim ve depo sahasındaki faaliyetleri

kapsar.

Kalite Politikamız

Eminiş Ambalaj, sürekli artan rekabet ortamı içerisinde, teknoloji ve sistemlerdeki gelişmeleri takip ederek, yürürlükteki mevzuat şartlarını ve ISO9001 yönetim sisteminin uygulanabilir şartlarını yerine getirme taahhüdü ile beraber, müşteri memnuniyetini sağlayan, kaliteli ürünler üretmek zorundadır.“Eminiş Ambalaj Kalite Felsefesi”, müşteri odaklı ve sürekli bir iyileştirme programı olup, müşterilerimizin memnuniyetini, kaliteli ürün, zamanında teslimat ve kabul edilebilir fiyat anlayışı ile sağlamaktır.Tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin sağlanabilmesi, ürün kalitesinin arttırılarak devam ettirilebilmesi için mevcut sistem sürekli iyileştirilecektir. Bu iyileşme çalışanlarımızın kendi gelişimine olanak sağlayacak, müşteri ve kalite bilincini geliştirecek uygulamaya yönelik eğitim anlayışı ile desteklenecektir.Hedef, sıfır hata ile üretim yapmak, hurda ve fireyi azaltarak mevcut kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmektir. Temiz bir çevrede verimli bir çalışma ortamının sağlanması tüm çalışanlarımızın ortak amacı olmalıdır.

Çevre Duyarlılığı


Eminiş Ambalaj, kimyave gıda sektörleri için metal ve plastikambalajüretimi yaparken etkilediği ve etkilendiği tüm çevreye karşı duyarlı olacağını ve tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini; Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde proseslerin belirleneceğini ve gerekli kaynakların sağlanacağını, belirlenen prosesler doğrultusunda gerekli önlemlerin tüm alanlarda eksiksiz olarak uygulanacağını; bu doğrultuda aşağıdaki eylem ve önlemleri gerçekleştireceğini taahhüt eder:


Faaliyetleri sonucunda ortaya çıkabilecek tüm atıkların asgari miktarda olmasını ve hiçbir atığın kontrolsüz bırakılmamasını sağlamak,

Tüm uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

Kullanılan elektrik, su, doğalgaz gibi kaynakların kullanım miktarlarının belirlenmesini ve teknolojik yeniliklerden de faydalanarak planlı bir şekilde azaltılmasını sağlamak için hedef konmasını sağlamak,

Eminiş adına çalışan herkesin şirketin Çevre Politikasını ve hedeflerini özümsemesi için bilinçlendirme eğitimlerini sağlamak,

Çevre ile ilgili politikamıza tüm ilgili tarafların erişimini sağlamak,

Kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması için her türlü tedbiri almak, kontrol ve düzenleyici faaliyetleri teşvik etmeyi sağlamak,

Çevre güvenliğine yönelik acil durum planının oluşturulması ve acil durum yönetiminin etkin yönetilebilmesi için gerekli kaynakları sağlamak,

Çevre kazalarını analiz edip kök nedenlerini belirlemek ve çevre yönetim sisteminin geliştirilmesini sağlamak.

Gıda Güvenliği Politikamız


Gıda güvenliğini ,yüksek hijyen standartlarını ve müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak. Gıda Kodeksinin yanında gıda güvenliği ile ilgili yurtiçi ve yurt dışındaki yasal sorumlulukları yerine getirmek .

Çalışanların ,Gıda Güvenliği Politikasının farkında olmasını ve onların gerekli olan sorumluluğunu üstlenmesini sağlamak . Çalışanlara gerekli eğitimlerin verilmesini sağlayarak çalışanların gıda güvenliği bilincini oluşturmak ve sürekli olarak gelişmesini sağlamak.

Dış iletişimi ve gıda güvenliği üzerinde etkisi olan konularda, personel ile iletişimi sağlamak için kaynak sağlamak, etkin düzenlemeler oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamak.

Plastik ambalaj ürünlerimizin, kalitesini ve güvenirliğini sağlamak amacıyla hammadde tedarik, üretim, depolama ve sevkiyat aşamaları dahil tüm süreçlerde her türlü fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik kirlenmeyi önlemek. Ambalajla ilgili teknolijik yeniliklerden,uygun altyapı ve çalışma ortamında, gıda güvenliğini arttıracak,müşteri ve kuruluş gıda güvenliği gereksinimlerini karşılayacak yönde yararlanmak.

Gıda güvenirliğinin sağlanmasına ait gelişen ve değişen müşteri istekleri,yasal gereklilikler ve firma hedefleri doğrultusunda mevcut sistemi,sistem yaklaşımıyla düzenlemeler yaparak sürekli iyileştirmek.

Company Info

Eminis Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S.

Main Office
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi , 1. Kısım , D-1003 Sokak , No: 4 , P.K. 41455
Dilovasi / Kocaeli /
Turkey
Telephone: 0262 754 52 38
Fax: 0262 754 72 06

Main Office Kocaeli / Turkey
Company Type Private Company
Company Size 11-50
Date of Establishment 1970
Website www.eminisambalaj.com
Business Type Contract Manufacturer, Exporter, Manufacturer
OSB
Company Certificates ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Place of Production Dilovası Organize Sanayi Bölgesi , 1. Kısım , D-1003 Sokak , No: 4 , P.K. 41455 Dilovası / Kocaeli / Türkiye